หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้รับการรับรอง ระบบ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นิคมฯหนองแครับมอบ Certificate รับรองระบบ BCM ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
20/07/2015
บ.คราวน์ เบ๊บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
25/09/2014
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต
24/09/2014
นิคมฯหนองแคศึกษาดูงานนิคมฯอมตะซิตี้และนิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
18/08/2014
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ประจำปี 2557
15/08/2014
บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัดประกาศรับสมัครงาน
14/08/2014
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานหนองแค รับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
 

nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- Link --

  การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- JOB --

   บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานหนองแค ประกาศรับสมัครงาน ด่วน

   บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานหนองแคในเครือ SCG ประกาศรับสมัครงาน
CopyRight © 2011 By Thai-German Ceramic Industry (PCL)
หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา