หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้รับการรับรอง ระบบ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นิคมฯหนองแครับมอบ Certificate รับรองระบบ BCM ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
15/08/2014
บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัดประกาศรับสมัครงาน
14/08/2014
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานหนองแค รับสมัครงาน
07/03/2014
ผวจ.สระบุรีเข้าเยี่ยมชม บ.อายิโนะโมะโต๊ะฯในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
08/08/2013
นิคมฯหนองแคร่วมกับ บูโร เวอริทัส จัดสัมมนาระบบมาตรฐานISO 5001,ISO 22301(BCM)ให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯหนองแค
26/07/2013
นิคมฯหนองแคตรวจเยี่ยมโรงงาน โครงการ "ธงขาวดาวเขียว" ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 บริษัท คุมิ(ไทยแลนด์) จำกัด
23/07/2013
นิคมฯหนองแคร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
 

nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- Link --

  การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- JOB --

   บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานหนองแค ประกาศรับสมัครงาน ด่วน

   บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานหนองแคในเครือ SCG ประกาศรับสมัครงาน
CopyRight © 2011 By Thai-German Ceramic Industry (PCL)
หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา