หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
รายงาน EIA ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ระหว่างเดือน ก.ค.ถึง ธ.ค. 2560 นิคมฯหนองแคร่วมจัดเวทีสานสัมพันธ์เครือข่าย Eco Green Network ของนิคมฯหนองแค นิคมฯหนองแคจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวโครงการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว การมีส่วนร่วมตรวจโครงการธงขาวดาวเขียวของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ประจำปี 2560 นิคมฯหนองแคจัดอบรมการป้องกันวัตถุอันตราย
14/07/2017
นิคมฯหนองแคจัดกิจกรรม ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง
10/07/2017
บริษัทฟูตามิ พริซืชั่น จำกัด ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
06/07/2017
นิคมฯหนองแคร่วมกับผู้ประกอบการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬบูชา
05/07/2017
นิคมฯหนองแคจัดอบรมหลักสูตร Green Logistics ให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมนหนองแค
05/07/2017
นิคมฯหนองแคจัดอบรมหลักสูตร Waste Management ให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมนหนองแค
19/05/2017
บริษัท คราวน์ เบ๊บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย)จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- JOB --

   บริษัท อาร์.อาร์ ดี ออโต้โมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน จำนวนมาก

   บริษัท คุมิ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

   บริษัท กรีนสปอต จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

 

nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- Link --

  การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
CopyRight © 2011 By Thai-German Ceramic Industry (PCL)
หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา