หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
รายงาน EIA ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ระหว่างเดือน ม.ค.ถึง มิ.ย. 2559 รายงาน EIA ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ระหว่างเดือน ก.ค.ถึง ธ.ค. 2558 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จัดกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก และโรงเรียนวัดหนองผักชี นิคมฯหนองแคร่วมกับบ.อายิโนะโมะโต๊ะร่วมกับชุมชนเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตใช้ปุ๋ยจากกากกาแฟ
16/08/2016
นิคมฯหนองแคร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักการพัฒนาสมอง: BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท ณ.รร.วัดหนองจอกใหญ่
04/08/2016
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง
04/08/2016
บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ
04/08/2016
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด(มหาชน) โรงงานหนองแค เปิดรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา
03/08/2016
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้สนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ฯ (บ้านประชารัฐ)
02/08/2016
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคร่วมกันจัดกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย โดยเป็นการให้ความรู้ด้านการจราจรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก และโรงเรียนวัดหนองผักชี
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- JOB --

   บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานหนองแค ประกาศรับสมัครงาน ด่วน

 

nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- Link --

  การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
CopyRight © 2011 By Thai-German Ceramic Industry (PCL)
หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา