หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้รับการรับรอง ระบบ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นิคมฯหนองแครับมอบ Certificate รับรองระบบ BCM ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
18/08/2014
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ประจำปี 2557
15/08/2014
บริษัท ฟูตามิ พริซิชั่น จำกัดประกาศรับสมัครงาน
14/08/2014
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานหนองแค รับสมัครงาน
18/07/2014
การตรวจโรงงานใน "โครงการธงขาวดาวเขียว"ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
02/07/2014
การประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
02/07/2014
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทยกระดับนิคมฯหนองแคสู่การเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา 10.00-12.00น.
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
 

nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- Link --

  การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- JOB --

   บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานหนองแค ประกาศรับสมัครงาน ด่วน

   บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานหนองแคในเครือ SCG ประกาศรับสมัครงาน
CopyRight © 2011 By Thai-German Ceramic Industry (PCL)
หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา