หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
นิคมฯหนองแคร่วมจัดงานวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ วารสารนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 รายงาน EIA ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ระหว่างเดือน ก.ค.ถึง ธ.ค. 2559 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง นิคมฯหนองแคร่วมกับบ.อายิโนะโมะโต๊ะร่วมกับชุมชนเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตใช้ปุ๋ยจากกากกาแฟ
19/05/2017
บริษัท คราวน์ เบ๊บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย)จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
09/05/2017
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ร่วมกิจกรรมรำน้ำดำหัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้
08/05/2017
นโยบายระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
04/05/2017
บริษัท เน็กซ์์ แคน อินโนเวชั่น จำกัดประกาศรับสมัครงาน
16/08/2016
นิคมฯหนองแคร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นต้นแบบตามหลักการพัฒนาสมอง: BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท ณ.รร.วัดหนองจอกใหญ่
04/08/2016
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- JOB --

   บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานหนองแค ประกาศรับสมัครงาน ด่วน

 

nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- Link --

  การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
CopyRight © 2011 By Thai-German Ceramic Industry (PCL)
หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา